Teren pretabil dezvoltării rezidențiale, situat în Oraș Otopeni, Jud. Ilfov

COD: PBG001
Locație: Sediul PRO BUSINESS SPRL

Subscrisa, PRO BUSINESS SPRL, cu sediul în București, Str. Barbu Văcărescu nr. 80, et. 3, Sector 2,
înmatriculată în Registrul Formelor Organizate al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II-1315, CUI 43691090, e-mail
office@probusinessgroup.ro, desemnată în calitate de administrator judiciar al societății WHITELAND
IMPORT EXPORT SRL (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement),
cu sediul în București, Str. Drumul Dealul Bradului nr. 86-120, Sectorul 4, având CUI RO4979492, înregistrată la
ORC sub nr. J40/27181/1993, prin Încheierea de ședință din data de 17.01.2023, pronunțată în dosarul
nr. 866/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă,

Anunță organizarea de licitații publice competitive, cu strigare, cu preț în urcare, în temeiul
prevederilor Legii nr. 85/2014 și ale Planului de reorganizare confirmat prin Sentința Civilă nr.
1435/2024, pronunțată în cadrul dosarului nr. 866/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului București, în
vederea valorificării Terenului în suprafață de 13.500 mp (suprafață din acte) și 13.518 mp (suprafață
măsurată), situat în Oraș Otopeni, jud. Ilfov, având în prezent categoria de folosință arabil extravilan,
pretabil dezvoltării rezidențiale.


Amplasamentul constă într-o parcela de teren extravilan în suprafață totală de 13.500 mp, situat în
extravilanul localității Otopeni, jud. Ilfov. Accesul se poate realiza din str. Ștefan cel Mare și din str.
Constantin Brâncoveanu (drum pietruit).

Descriere teren:

Detalii proprietateSubiect
Tipul proprietății imobiliareteren extravilan
LocalizareOtopeni, jud. Ilfov
Accesdin str. Stefan cel Mare și din str. Constantin Brâncoveanu (drum
pietruit)
Topografieteren plan, forma regulată
Coeficienți urbanisticiîn data de 06.02.2024, Primăria Orașului Otopeni a emis Avizul de
oportunitate nr. 3/06.02.2024 pentru elaborarea PUZ-ului, în
vederea introducerii terenului în intravilan.
Teren în excesnu este cazul
Amenajărineamenajat

Preț de pornire: 1.188.000 EUR (conversia în RON se va realiza prin raportare la cursul valutar de
schimb valabil la data ședinței de licitație publică)


Cu privire la TVA se vor aplica prevederile legale în vigoare la data tranzacției.

Ședința de licitație va avea loc la sediul administratorului judiciar PRO BUSINESS SPRL din București,
Str. Barbu Văcărescu nr. 80, et. 3, Sectorul 2, în data de 09.07.2024, ora 10:00. În caz de neadjudecare,
licitația se reia săptămânal, în zilele de miercuri, în aceleași condiții.
Garanția de participare este de 10% din prețul de pornire fără TVA. Garanția nu este purtătoare de
TVA.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții pentru participarea la licitație se regăsesc în
Caietul de sarcini aferent procedurii de valorificare.

Prețul Caietului de sarcini este de 5.000 lei.

Achiziționarea Caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitație.

Dosarul de participare complet se va depune la registratura administratorului judiciar, situată în
București, Str. Barbu Văcărescu nr. 80, et. 3, Sector 2, sau se va transmite prin e-mail la adresa
office@probusinessgroup.ro până la ora 14:00 a zilei anterioare ședinței de licitație.

Cei interesați pot obține date suplimentare contactând administratorul judiciar la adresa de e-mail
indicată anterior sau la numerele de telefon:
▪ 0752363952 – Mădălina Vasilache
▪ 0753053800 – Alina Hagiu
▪ 0755071618 – Mircea Agheorghesei

Licitația a început.
Preț pornire: 1.188.000 EUR
Dată început: 2024-07-10 10:00
Dată sfârșit: 2024-07-10 12:00
Pas licitație: 10% din prețul de pornire
Garanție: 10% din prețul de pornire fără TVA
Debitor: WHITELAND IMPORT EXPORT SRL
Tip: Licitație publică cu strigare

Contactează-ne