OG 6/2019

OG 6 Pro Business Group
Acasă » OG 6/2019

RESTRUCTURAREA OBLIGAȚIILOR BUGETARE CONFORM OG 6/2019

Planul de restructurare prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 reprezintă modalitatea prin care legiuitorul acordă posibilitatea societăților aflate în stare de dificultate financiară de a-și restructura obligațiile bugetare restante la data de 31.12.2020, în vederea sporirii gradului de recuperare a creanțelor bugetare de către organele fiscale, ca o alternativă la executarea silită, respectiv la procedura reglementată de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Prin OUG 19/2021 termenul limită de depunere a solicitării de restructurare a obligațiilor bugetare a fost stabilit la data de 31.01.2022. Solicitarea de restructurare este însoțită în mod obligatoriu de un Plan de restructurare și un Test al Creditorului Privat Prudent întocmit de către un expert independent.

Planul de restructurare cuprinde, conform prevederilor legale, următoarele:

a) Prezentarea cauzelor și amploarea dificultății financiare a debitorului, precum și măsurile luate de debitor pentru depășirea acestora;
b) Situația patrimonială a debitorului;
c) Informații referitoare la cauzele pentru care debitorul nu poate beneficia de eșalonarea la plată conform Codului de procedură fiscală;
d) Măsurile de restructurare a debitorului și modalitățile prin care debitorul înțelege să depășească starea de dificultate, cu termene de implementare, măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare, precum și prezentarea indicatorilor economico-financiari care să demonstreze restaurarea viabilității debitorului.

Testul Creditorului Privat atestă faptul că tratamentul pe care l-ar primi un creditor bugetar în cazul unei restructurări realizate în baza Ordonanței nr. 6/2019 este unul superior celui pe care l-ar primi creditorul într-o procedură de faliment/executare silită, și, implicit a faptului că, prin aprobarea Planului de restructurare, nu se realizează acordarea unui ajutor de stat.

Analiza realizată de societatea noastră, transpusă în Testul Creditorului Privat va viza următoarele:
I. Scopul Testului Creditorului Privat Prudent;
II. Analiza obligațiilor datorate către bugetul de stat din perspectiva OG 6/2019;
III. Analiza gradului de recuperare a creanțelor bugetare în scenariul restructurării conform OG6/2019;
IV. Analiza gradului de recuperare a creanțelor bugetare în scenariul procedurii de faliment;
V. Analiza gradului de recuperare a creanțelor bugetare în scenariul executării silite;
VI. Analiza comparativă a gradului de recuperare a creanțelor bugetare în cele trei scenarii;
VII. Concluzii.
În acest sens, în funcție de particularitățile cauzei, clientul va pune la dispoziția expertului toate informațiile / documentele necesare.

Contactează-ne