Teren extravilan în suprafață de 41.750 mp, situat în Comuna Laslea, jud. Sibiu

COD: PBG002
Locație: Sediul PRO BUSINESS SPRL

Subscrisa, PRO BUSINESS SPRL, cu sediul în București, Str. Barbu Văcărescu nr. 80, et. 3, Sector 2, înmatriculată în Registrul Formelor Organizate al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II-1315, CUI 43691090, e-mail office@probusinessgroup.ro, desemnată în calitate de administrator judiciar al societății WHITELAND IMPORT EXPORT SRL (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu sediul în București, Str. Drumul Dealul Bradului nr. 86-120, Sectorul 4, având CUI RO4979492, înregistrată la ORC sub nr. J40/27181/1993, prin Încheierea de ședință din data de 17.01.2023, pronunțată în dosarul nr. 866/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă,

Anunță organizarea de licitații publice competitive, cu strigare, cu preț în urcare, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/2014 și ale Planului de reorganizare confirmat prin Sentința Civilă nr. 1435/2024, pronunțată în cadrul dosarului nr. 866/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului București, în vederea valorificării Terenului în suprafață de 41.750 mp, compus din 9 (nouă) numere cadastrale, situat în Comuna Laslea, jud. Sibiu, având în prezent categoria de folosință extravilan.

Amplasamentul analizat constă în nouă parcele de teren extravilan în suprafață totală de 41.750 mp, situat în comuna Laslea, jud. Sibiu. Proprietatea are o poziționare periferică.

Accesul se poate realiza direct din DN 14.

Descriere teren:

Detalii proprietateSubiect
Tipul proprietății imobiliareteren extravilan
LocalizareComuna Laslea, jud. Sibiu
Suprafața terenului (mp)41.750 mp, compus din nouă numere cadastrale
Accesdirect din DN 14 și din drum de exploatare, neamenajat
Topografieteren plan, forma regulată
Utilitățicurent electric
Coeficienți urbanistici 
Teren în excesnu este cazul
Amenajărineamenajat

Preț de pornire: 107.700 EUR (conversia în RON se va realiza prin raportare la cursul valutar de schimb valabil la data ședinței de licitație publică)

Cu privire la TVA se vor aplica prevederile legale în vigoare la data tranzacției.

Ședința de licitație va avea loc la sediul administratorului judiciar PRO BUSINESS SPRL din București, Str. Barbu Văcărescu nr. 80, et. 3, Sectorul 2, în data de 09.07.2024, ora 12:00. În caz de neadjudecare, licitația se reia săptămânal, în zilele de miercuri,în aceleași condiții.

Garanția de participare este de 10% din prețul de pornire fără TVA. Garanția nu este purtătoare de TVA.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții pentru participarea la licitație se regăsesc în Caietul de sarcini aferent procedurii de valorificare.

Prețul Caietului de sarcini este de 5.000 lei.

Achiziționarea Caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitație.

Dosarul de participare complet se va depune la registratura administratorului judiciar, situată în București, Str. Barbu Văcărescu nr. 80, et. 3, Sector 2, sau se va transmite prin e-mail la adresa office@probusinessgroup.ro până la ora 14:00 a zilei anterioare ședinței de licitație.

Cei interesați pot obține date suplimentare contactând administratorul judiciar la adresa de e-mail indicată anterior sau la numerele de telefon:

  • 0752363952 – Mădălina Vasilache
  • 0753053800 – Alina Hagiu
  • 0755071618 – Mircea Agheorghesei
Licitația a început.
Preț pornire: 107.700 EUR
Dată început: 2024-07-10 12:00
Dată sfârșit: 2024-07-10 14:00
Pas licitație: 10% din prețul de pornire
Garanție: 10% din prețul de pornire fără TVA
Debitor: WHITELAND IMPORT EXPORT SRL
Tip: Licitație publică cu strigare

Contactează-ne