Despre noi

ProBusinessGroup Despre noi
Acasă » Despre noi

Societatea PRO BUSINESS SPRL

PRO BUSINESS SPRL este o societate fondată în anul 2021 de către cei doi asociați coordonatori – Mădălina Vasilache și Alina Hagiu. Alături de o echipă formată din juriști și economiști colaboratori, societatea desfășoară activități specifice procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Cei doi asociați coordonatori au gestionat proceduri complexe de insolvență din punct de vedere juridic și financiar, atât din poziția de administrator/lichidator judiciar conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței sau conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cât și de administrator concordatar, expert independent desemnat conform Ordonanței nr. 6/2019, consultant financiar, avocat.

MĂDĂLINA VASILACHE

Mădălina este avocat în cadrul Baroului București și practician în insolvență, membru al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență.

Este absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza Iași, iar încă de la absolvirea studiilor universitare a profesat exclusiv în aria dreptului comercial, cu precădere în domeniul insolvenței.

În cei 7 ani de gestionare a procedurilor de insolvență în 3 societăți de profil din România cu un portofoliu complex, atât din poziția de avocat colaborator, cât și din poziția de practician în insolvență senior, Mădălina a desfășurat următoarele categorii de activități:

 • Elaborarea de analize și documente specifice în domeniul insolvenței, în conformitate cu dispozițiile legale;
 • Prezidarea ședințelor Adunării Creditorilor, Comitetului Creditorilor și Adunării Generale a Asociaților / Acționarilor;
 • Reprezentarea societăților în fața autorităților publice, instituțiilor de orice natură, precum și în fața oricărei persoane juridice sau fizice, română sau străină;
 • Asigurarea reprezentării în instanță a debitorilor aflați sub incidența Legii insolvenței (Judecătorii, Tribunale, Curți de Apel, ICCJ).

Principalele proceduri de insolvență în care aceasta a fost direct implicată au vizat societăți din următoarele arii de activitate:

 1. Asigurări / Reasigurări - procedură reglementată de partea specială a Legii nr. 85/2014 și care a implicat aprofundarea legislației speciale. Gestionarea procedurii de faliment a implicat analizarea de dosare de daună, întâlniri cu reprezentanți ai Autorității de Supraveghere Financiară și Fondul de Garantare a Asiguraților;
 2. Furnizare de energie electrică – gestionarea procedurii de insolvență a implicat aprofundarea legislației specifice, întâlniri cu reprezentanții ANRE și OPCOM; întâlniri cu diverși traderi de pe piața de energie electrică;
 3. Comercializarea anvelopelor – analizarea discount-urilor acordate către clienți finali; disponibilizarea tuturor salariaților societății; demersuri necesare valorificării tuturor stocurilor de anvelope existente în patrimoniul societății;
 4. Producția de energie termică – gestionarea procedurii de insolvență a presupus numeroase întâlniri cu factori de decizie locali și centrali, cu scopul identificării de soluții viabile de reorganizare precoce (încă din etapa perioadei de observație) a societății. Totodată, asigurarea continuității serviciului de furnizare a agentului termic a presupus un focus continuu asupra activității companiei.
 5. Agricultură – gestionarea pe latură juridică a procedurilor de insolvență; abordarea juridică a strategiilor de punere în aplicare a planurilor de reorganizare (aprobate și confirmate de către instanță) a doi dintre principalii producători de cereale și plante tehnice din România.

Din poziția de asociat al PRO BUSINESS SPRL, Mădălina are ca responsabilitate gestionarea dosarelor de insolvență pe care le coordonează, delegarea atribuțiilor conform competențelor specifice fiecărui colaborator, gestionarea relațiilor cu principalii creditori și cu debitorii în administrarea dosarelor de insolvență, cât și analizarea și negocierea contractelor în procedurile de insolvență.

ALINA HAGIU

Alina este analist financiar și practician în insolvență, membru al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență.

Este absolventă a Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Transilvania Brașov și a Masterului în domeniul contabilității, programul de studii Audit Intern în cadrul aceleiași universități, iar încă de la absolvirea studiilor universitare a profesat exclusiv în aria economică, cu precădere în domeniul insolvenței.

Cu un background financiar de peste 13 ani, în ultimii 6 ani a gestionat proceduri de insolvență în 2 societăți de profil din România cu un portofoliu complex, atât din poziția de analist financiar, cât și din poziția de practician în insolvență senior și a desfășurat următoarele categorii de activități:

 • Elaborarea de analize financiare și documente specifice în domeniul insolvenței, în conformitate cu dispozițiile legale;
 • Elaborarea rapoartelor conform legii insolvenței (raport de 20 de zile, raportul de cauze, raport trimestrial, de activitate etc);
 • Elaborarea planurilor de reorganizare și a ofertelor de concordat preventiv;
 • Elaborarea testului creditorului privat prudent.

Principalele proceduri de insolvență în care aceasta a fost direct implicată au vizat societăți din următoarele arii de activitate:

 1. Producția și furnizarea de energie electrică și termică – gestionarea procedurii de insolvență a implicat aprofundarea legislației specifice, pe lângă situațiile financiare specifice întocmirii unui plan de reorganizare adecvat;
 2. Construcția de drumuri și autostrăzi – analizarea business-ului și întocmirea contului de profit și pierdere, a cash flow-ului și a previziunilor financiare aferente pentru redactarea planului de reorganizare, aprofundarea legislației specifice;
 3. Producția de lapte și carne – gestionarea pe latură financiară a procedurilor de insolvență; abordarea financiară a strategiilor de reorganizare;
 4. Linii de business complexe și concomitente – gestionarea pe latură financiară a procedurilor de insolvență; abordarea financiară a strategiilor de restructurare pentru societăți cu multiple linii de business.

Din poziția de asociat al PRO BUSINESS SPRL, Alina are ca responsabilitate gestionarea dosarelor de insolvență pe care le coordonează, delegarea atribuțiilor conform competențelor specifice fiecărui colaborator, gestionarea relațiilor cu principalii creditori și cu debitorii în administrarea dosarelor de insolvență, cât și analizarea și negocierea contractelor în procedurile de insolvență.

Scopul nostru:

Ajutăm clienții cu următoarele:


Aducem echilibru în companiile românești

Ajutăm organizațiile să își atingă scopul

Experții noștri aduc valoare în fiecare companie

Contactează-ne