Termeni și Condiții

Termeni și Condiții — ProBusinessGroup
Acasă » Termeni și Condiții

Toate informațiile despre serviciile descrise in acest site sunt valabile numai pentru PRO BUSINESS SPRL și sunt proprietatea ei exclusivă. De asemenea, PRO BUSINESS SPRL deține toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site.

PRO BUSINESS SPRL depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cat mai clar și concis toate informațiile din acest site. Cu toate acestea, PRO BUSINESS SPRL nu este si nu va fi legal responsabilă sub nici o circumstanță pentru nici o inadvertență ori descriere eronată a informațiilor prezentate in acest site.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a conținutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris. În caz contrar aceasta reprezintă o încălcare a dreptului de proprietate intelectuală și se sancționează conform legilor in vigoare.

Nici unul dintre materialele prezentate pe acest site nu constituie o ofertă fermă de a contracta, cu atât mai mult ele nu se constituie ca o ofertă de vânzare-cumpărare a vreunui instrument financiar ori produs.

Oricare dintre produsele sau serviciile prezentate aici nu vor fi furnizate de către PRO BUSINESS SPRL unei persoane daca legea din țara sa de origine sau din orice altă țară care are legătură cu persoana în cauză, interzice acest lucru. Cititorul prezentului mesaj este rugat să se asigure dacă este autorizat din punct de vedere juridic a se conecta la prezentul site în țara de la care se stabilește conexiunea.

Încercările de orice natură de modificare a imaginii si informațiilor din prezentul site, cu excepția deținătorului său legal – PRO BUSINESS SPRL , da dreptul unilateral si neechivoc ca PRO BUSINESS SPRL să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestui fapt.

PRO BUSINESS SPRL nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la condițiile, conținutul, materialele, produsele și serviciile incluse în alte site-uri în legătură cu prezentul site, dar care nu sunt deținute de PRO BUSINESS SPRL. Accesarea acestor site-uri se face pe riscul exclusiv al celui care le accesează.

Pentru orice întrebări sau nelămuriri cu privire la termenii și condițiile prezente, drepturile de proprietate intelectuală sau politicile de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați.

Orice litigiu sau pretenții având legătura cu accesarea, conținutul sau utilizarea acestui site vor fi guvernate de legea română, iar instanțele din România vor fi competente pentru soluționarea lui.

Contactează-ne