Abordarea procedurilor de insolvență

Acasă » Abordarea procedurilor de insolvență

Abordarea PRO BUSINESS

Societatea noastră își asumă îndeplinirea tuturor atribuțiilor prevăzute de Legea insolvenței, cu celeritate, plecând de la nevoile particulare ale participanților la procedură.

Abordarea PRO BUSINESS asupra procedurilor de insolvență se va desfășura conform prevederilor Legii insolvenței, având ca scop îndeplinirea obiectivelor oricărui proces de insolvență, respectiv:

 1. Analizarea detaliată a situației financiare istorice și actuale a societății;
 2. Identificarea măsurilor ce se impun a fi luate pentru maximizarea valorii business-ului care se transpune în mod direct în maximizarea gradului de îndestulare a creanțelor creditorilor;
 3. Asigurarea unui grad ridicat de transparență și de previzibilitate cu privire la etapele procedurii.

Experiența asociaților companiei asigură oferirea de servicii specializate pentru fiecare etapă a procedurii de insolvență:

Perioada de observație

 • Managementul general al procedurii de insolvență, prin raportare la prevederile legale;
 • Analizarea și organizarea activității societății împreună cu membrii organelor de conducere (și, ulterior, cu administratorul special), astfel încât deschiderea procedurii de insolvență să nu afecteze continuitatea business-ului, din perspectiva partenerilor de afaceri;
 • Întocmirea raportului privind continuarea perioadei de observație sau privind deschiderea procedurii simplificate;
 • Întocmirea raportului asupra cauzelor care au condus la starea de insolvență a societății (analizarea operațiunilor debitorului din perspectiva art. 117 și urm. din Legea nr. 85/2014, respectiv ale art. 169 și urm. din același act normativ);
 • Inventarierea bunurilor aflate în patrimoniul societății și demararea etapei de evaluare;
 • Analizarea declarațiilor de creanță, întocmirea unui raport privind rezultatul analizei și întocmirea tabelului preliminar al creditorilor;
 • Analizarea posibilității reale de reorganizare a societății și a intenției participanților la procedură de depunere a unui Plan de reorganizare;
 • Elaborarea planului de reorganizare, în situația în care societatea are șanse reale de redresare, iar în caz contrar, propunerea deschiderii procedurii de faliment.

După perioada de observație, proiectul poate evolua fie spre o procedură de reorganizare judiciară, în ipoteza în care se va identifica o strategie de reorganizare raportată la obiectul de activitate al companiei, precum și la evoluția acesteia din perioada de observație, fie spre o procedură de faliment, în ipoteza în care din analiza financiară va rezulta că activitatea nu este una viabilă și că lichidarea va asigura un grad mai mare de îndestulare a creditorilor.

      Reorganizarea

 • Asigurarea cadrului necesar votării planului de reorganizare de către creditori și confirmării de către judecătorul sindic;
 • Supravegherea activității debitorului și monitorizarea implementării planului de reorganizare;
 • Prezentarea trimestrială către creditori a rezultatelor financiare și a gradului de respectare a planului de reorganizare.

          Falimentul

 • Conducerea activității societății, în scopul lichidării;
 • Conceperea strategiei de lichidare a patrimoniului societății (abordarea valorificării bunurilor și a recuperării creanțelor);
 • Întocmirea strategiei de valorificare și a regulamentului de valorificare a bunurilor societății;
 • Convocarea și prezidarea ședinței Adunării Creditorilor în vederea aprobării strategiei de valorificare;
 • Expunerea pe piață a bunurilor și organizarea procedurilor de licitație;
 • Valorificarea bunurilor.

     Închiderea procedurii

 • Fie că reorganizarea va fi un succes, fie că procedura va viza lichidarea societății, se va înainta creditorilor raportul privind propunerile de închidere a procedurii.

Contactează-ne